AKTINIJ
Informacije veljajo za Ac-227, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ac
Atomsko število: 89
Relativna atomska masa: 227
Temperatura tališča: 1050°C
Temperatura vrelišča: 3200°C
Število protonov/elektronov: 89
Število nevtronov: 138
Razporeditev (po družinah): Aktinoid
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 10,07 g/cm3
Barva: Srebrna
Radioaktivnost: Da


Atomska struktura

Bohrov model aktinija Število lupin: 7

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 32
Peta lupina: 18
Šesta lupina: 9
Sedma lupina: 2


Izotopi

Izotop Razpolovni čas Vrsta razpada
Ac-222
10 sekund
a
Ac-223
2,2 minute
a
Ac-224
2,9 ure
k,a
Ac-225
10 dni
a
Ac-226
1,2 dneva
b
Ac-227
21,8 leta
b,(a)
Ac-228
6,16 ure
b
Ac-229
1,1 ure
b
LEGENDA: a = sevanje alfa delcev (helijevih jeder)
b = sevanje beta delcev (elektronov)
k = odvzem odbitalnega elektrona


Drugi podatki

Datum odkritja: 1899
Odkritelj: Andre Debierne
Izvor imena in simbola: Iz Grščine aktis (žarek)
Pridobivanje: Je izjemno redek

by Enciklopedija - Encyclopedia