LANTANOIDI IN AKTINOIDILa - lantan Ce - cerij Pr - prazeodim Nd - neodim Pm - prometij Sm - samarij Eu - evropij Gd - gadolinij Tb - terbij Dy - disprozij Ho - holmij Er - erbij Tm - tulij Yb - iterbij Lu - lutecij Ac - aktinij Th - torij Pa - protaktinij U - uran Np - neptunij Pu - plutonij Am - americij Cm - kirij Bk - berkelij Cf - kalifornij Es - ajnštajnij Fm - fermij Md - mendelevij No - nobelij Lr - lavrencij Nekovine Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine Žlahtni plini
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Ostale kovine
Polkovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni plini
En element lantanoidov in več elementov aktinoidov so sintetični (umetno narejeni). Vsi lantanoidi in aktinoidi so v 3. skupini in 6. in 7. periodi periodnega sistema elementov. Vsi imajo 3 elektrone v zunanji lupini.by Enciklopedija - Encyclopedia