SREBRO
Informacije veljajo za Ag-108, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Ag
Atomsko število: 47
Relativna atomska masa: 107.8682
Temperatura tališča: 961.93°C
Temperatura vrelišča: 2212°C
Število protonov/elektronov: 47
Število nevtronov: 61
Razporeditev (po družinah): Prehodna kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 10.5 g/cm3
Barva: Srebrna
Radioaktivnost: Ne


Atomska struktura

Bohrov model srebra Število lupin: 5

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 18
Četrta lupina: 18
Peta lupina: 1


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Ag-105 41.3 dneva
Ag-105m 7.2 minute
Ag-106m 8.4 dneva
Ag-107 Stabilen
Ag-108 2.4 minute
Ag-108m 130 let
Ag-109 Stabilen
Ag-109m 39.8 sekunde
Ag-110 24.6 sekunde
Ag-110m 249.8 dneva
Ag-111 7.47 dneva


Drugi podatki

Datum odkritja: Poznan je že v davnini
Izvor simbola: Iz Latinščine argentum (srebro)
Uporabnost: Za nakit, v fotografiranju, za električne prevodnike
Pridobivanje: Argentit, pirargirit, v bakrovih in svinčevih rudah

by Enciklopedija - Encyclopedia