PREHODNI ELEMENTISc - skandij Ti - titan V - vanadij Cr - krom Mn - mangan Fe - železo Co - kobalt Ni - nikelj Cu - baker Zn - cink Y - itrij Zr - cirkonij Nb - niobij Mo - molibden Tc - tehnecij Ru - rutenij Rh - rodij Pd - paladij Ag - srebro Cd - kadmij Hf - hafnij Ta - tantal W - volfram Re - renij Os - osmij Ir - iridij Pt - platina Au - zlato Hg - živo srebro Rf - rutherfordij Db - dubnij Sg - seaborgij Bh - bohrij Hs - hassij Mt - meitnerij Uun - ununnilij Uuu - unununij Uub - ununbij Žlahtni plini Nekovine Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Lantanoidi in aktinoidi - Ostale kovine
Polkovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni plini
38 elementov v stolpcih 3 - 12 periodnega sistema elementov imenujemo prehodni elementi, oziroma d-blok. So upogljivi in kovni. Prevajajo tudi toploto in električni tok. Značilne lastnosti so spremenljiva valenca (sposobnost atoma za vezanje, pove število atomov s katerimi se lahko združi), barva in tvorba komlpeksnih ionov. Pri nastajanju vezi uporabljajo predzadnjo elektronsko lupino in tudi zunanjo lupino, kar je edinstvena lastnost. In to je tudi razlog zakaj imajo pogosto izpopolnjenih več lupin. Vsi so trdni in žilavi, imajo visoka vrelišča in tališča in so dobri prevdoniki toplote in elektrike. Zaradi izboljšanja lastnosti jih pogosto uporaljamo v zlitinah.Trije elementi prehodnih kovin: železo, kobalt in nikelj edini tvorijo magnetno polje.by Enciklopedija - Encyclopedia