ALUMINIJ
Informacije veljajo za Al-27, razen če ne piše drugače.Osnovni podatki

Simbol: Al
Atomsko število: 13
Relativna atomska masa: 26.981539
Temperatura tališča: 660.37°C
Temperatura vrelišča: 2467°C
Število protonov/elektronov: 13
Število nevtronov: 14
Razporeditev (po družinah): Ostala kovina
Kristalna struktura: Kubična
Gostota pri 293 K: 2.702 g/cm3
Barva: Srebrna
Radioaktivnost: Ne


Atomska struktura

Bohrov model aluminija Število lupin: 3

Prva lupina: 2
Druga lupina: 8
Tretja lupina: 3


Izotopi

Izotop Razpolovni čas
Al-26 730000 let
Al-27 Stabilen
Al-28 2.3 minute


Drugi podatki

Datum odkritja: 1825
Odkritelj: Hans Christian Oersted
Izvor imena in simbola: Iz Latinščine alumen
Uporabnost: V letalih, avtomobilih, kamionih, ladjedelstvu, za železniške vagone, električne previdnike, belo tehniko, embalažo
Pridobivanje: Boksit (zmes hidrargilita, boemita in diaspora), alunit, leucit, nefelin, kaolinit, andaluzit, laterit

by Enciklopedija - Encyclopedia