OSTALE KOVINEAl - aluminij Ga - galij In - indij Sn - kositer Tl - talij Pb - svinec Bi - bizmut Nekovine Žlahtni plini Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Halogeni Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi
Polkovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni plini7 elementov imenovani ostale kovine so v stolpcih 13 - 15 periodnega sistema elementov. Tudi ti elementi do upogljivi in kovni, amapak niso enaki kot prehodni elementi. Ti elementi, nasprotno od prehodnih kovin, tvorijo ione le z zunanjo lupino elektronov. Vsi ti elementi so v trdnem agregatnem stanju (pri sobni temperaturi), imajo relativno visoko gostoto in so neprozorni. Tvorijio 3+, 4± in 3- ione.by Enciklopedija - Encyclopedia