HALOGENIF - fluor Cl - klor Br - brom I - jod At - astat Žlahtni plini Nekovine Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi
Ostale kovine - Polkovine - Nekovine - Žlahtni pliniHalogeni elemetni so 5 elementov nekovin v stolpcu 17 periodnega sistema elementov. Ime halogeni pomeni "tvorec soli". Vsi halogeni imajo 7 elektronov v zunanji lupini in s tem tvorijo 1- ione. Halogeni so v sobni temperaturi v vseh agregatnih stanjih:by Enciklopedija - Encyclopedia