POLKOVINEB - bor Si - silicij Ge - germanij As - arzen Sb - antimon Te - telur Po - polonij Nekovine Žlahtni plini Lantanoidi in aktinoidi Nekovine Nekovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi
Ostale kovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni pliniPolkovine najdemo v stopničasti vrsti, ki ločuje nekovine in kovine. Ta vrsta je se začne med borom in aluminijem in konča med polonijem in astatom. Edina izjema je aluminij, kateri sodi med ostale kovine. Polkovine imajo lastnosti kovin in nekovin. Nekatere polkovine, kot sta silicij in germanij, so pol-prevodniki. To pomeni da lahko prevajajo električni tok le pod posebnimi pogoji. Zaradi te lastnost nekatere polkovine uporabljajo v računalnikih in kalkulatorjih.by Enciklopedija - Encyclopedia