NEKOVINEH - vodik C - ogljik N - dušik O - kisik P - fosfor S - žveplo Se - selen Žlahtni plini Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi
Ostale kovine - Polkovine - Halogeni - Žlahtni pliniNekovine so elementiv stolpcih 14 - 16 periodnega sistema elementov. Nekovine ne prevajajo električni tok in toploto (oziroma jih zelo slabo). Nasprotno od kovin so nekovinski elementi zelo krhki in se ne dajo upogibati ali kovati. Nekovine obstajajo v dveh agregatnih stanjih: v plinastem (naprimer kisik) in trdem (naprimer ogljik). Nekovine nimajo kovinskega leska in ne odbijajo svetlobe. Tvorijo 4±, 3-, 2- in 1- ione.by Enciklopedija - Encyclopedia