ZEMLJO ALKALIJSKE KOVINEBe - berilij Mg - magnezij Ca - kalcij Sr - stroncij Ba - barij Ra - radij Žlahtni plini Nekovine Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Alkalijske kovine
Alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi - Ostale kovine
Polkovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni pliniZemljo alkalijske kovine najdemo v 2. stolpcu preiodnega sistema elementov. So reaktivne kovine, čeprav manj kot alkalijske kovine; težji elementi so bolj reaktivni in tako barij zaradi varnosti hranimo v olju. Zlahka reagirajo z nekovinami in kislinami, pri tem tvorijo 2+ ione. Berilij je prvi element te družine (skupine) in ker ima bistveno drugačne lastnosti od ostalih članov te skupine, ga dostikrat ne prištevamo k zemljo alkalijskim kovinam.by Enciklopedija - Encyclopedia