ALKALIJSKE KOVINELi - litij Na - natrij K - kalij Rb - rubidij Cs - cezij Fr - francij Žlahtni plini Nekovine Lantanoidi in aktinoidi Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine Halogeni Ostale kovine Ostale kovine Prehodni elementi Prehodni elementi Zemljo alkalijske kovine
Zemljo alkalijske kovine - Prehodni elementi - Lantanoidi in aktinoidi - Ostale kovine
Polkovine - Nekovine - Halogeni - Žlahtni pliniAlkalijske kovine, ki jih najdemo v stolpcu 1 periodnega sistema, so zelo reaktivne in jih ne najedemo čiste v naravi. Te kovine imajo samo en elektron v zunanji lupini. Zato lahko izgubijo ta en elektron v ionskih povezavah z drugimi elementi, ko tvorijo +1 ione. Alkalijske kovine so mehke, upogljive in kovne; so pa tudi dobri prevodniki toplote in elektičnega toka. Reaktivnost se jim od litija proti franciju povečuje. Burno reagirajo z vodo in nekovinami in eksplozivno s kisinami, zato jih hranimo v olju. Skoraj vse njihove skupine so topne v vodi. Ime alkalijske kovine izvira iz alkalnosti njihovih hidroksidov.by Enciklopedija - Encyclopedia