PERIODNI SISTEM ELEMENOTV


H - vodik He - helij Li - litij Be - berilij B - bor C - ogljik N - dušik O - kisik F - fluor Ne - neon Na - natrij Mg - magnezij Al - aluminij Si - silicij P - fosfor S - žveplo Cl - klor Ar - argon K - kalij Ca - kalcij Sc - skandij Ti - titan V - vanadij Cr - krom Mn - mangan Fe - železo Co - kobalt Ni - nikelj Cu - baker Zn - cink Ga - galij Ge - germanij As - arzen Se - selen Br - brom Kr - kripton Rb - rubidij Sr - stroncij Y - itrij Zr - cirkonij Nb - niobij Mo - molibden Tc - tehnecij Ru - rutenij Rh - rodij Pd - paladij Ag - srebro Cd - kadmij In - indij Sn - kositer Sb - antimon Te - telur I - jod Xe - ksenon Cs - cezij Ba - barij La - lantan Ce - cerij Pr - prazeodim Nd - neodim Pm - prometij Sm - samarij Eu - evropij Gd - gadolinij Tb - terbij Dy - disprozij Ho - holmij Er - erbij Tm - tulij Yb - iterbij Lu - lutecij Hf - hafnij Ta - tantal W - volfram Re - renij Os - osmij Ir - iridij Pt - platina Au - zlato Hg - živo srebro Tl - talij Pb - svinec Bi - bizmut Po - polonij At - astat Rn - radon Fr - francij Ra - radij Ac - aktinij Th - torij Pa - protaktinij U - uran Np - neptunij Pu - plutonij Am - americij Cm - kirij Bk - berkelij Cf - kalifornij Es - ajnštajnij Fm - fermij Md - mendelevij No - nobelij Lr - lavrencij Rf - rutherfordij Db - dubnij Sg - seaborgij Bh - bohrij Hs - hassij Mt - meitnerij Uun - ununnilij Uuu - unununij Uub - ununbij

Alkalijske kovine Alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine Zemljo alkalijske kovine
Prehodni elementi Prehodni elementi Ostale kovine Ostale kovine
Polkovine Polkovine Nekovine Nekovine
Halogeni Halogeni Žlahtni plini Žlahtni plini
Lantanoidi in aktinoidi
Lantanoidi in aktinoidiRAZPOREDITEV ELEMENTOV PO:
atomskem številu imenu elementa simbolu elementa datumu odkritja


by Enciklopedija - Encyclopedia