RAZPOREDITEV ELEMENTOV PO SIMBOLU


 1. Ac - Aktinij
 2. Ag - Srebro
 3. Al - Aluminij
 4. Am - Americij
 5. Ar - Argon
 6. As - Arzen
 7. At - Astat
 8. Au - Zlato
 9. B - Bor
 10. Ba - Barij
 11. Be - Berilij
 12. Bh - Bohrij
 13. Bi - Bizmut
 14. Bk - Berkelij
 15. Br - Brom
 16. C - Ogljik
 17. Ca - Kalcij
 18. Cd - Kalcij
 19. Ce - Cerij
 20. Cf - Kalifornij
 21. Cl - Klor
 22. Cm - Kirij
 23. Co - Kobalt
 24. Cr - Krom
 25. Cs - Cezij
 26. Cu - Baker
 27. Db - Dubnij
 28. Dy - Disprozij
 29. Er - Erbij
 30. Es - Ajnštajnij
 31. Eu - Evropij
 32. F - Fluor
 33. Fe - Železo
 34. Fm - Fermij
 35. Fr - Francij
 36. Ga - Galij
 37. Gd - Gadolinij
 38. Ge - Germanij
 1. H - Vodik
 2. He - Helij
 3. Hf - Hafnij
 4. Hg - Živo srebro
 5. Ho - Holmij
 6. Hs - Hassij
 7. I - Jod
 8. In - Indij
 9. Ir - Iridij
 10. K - Kalij
 11. Kr - Kripton
 12. La - Lantan
 13. Li - Litija
 14. Lr - Lavrencij
 15. Lu - Lutecij
 16. Md - Mendelevij
 17. Mg - Magnezij
 18. Mn - Mangan
 19. Mo - Molibden
 20. Mt - Meitnerij
 21. N - Dušik
 22. Na - Natrij
 23. Nb - Niobij
 24. Nd - Neodim
 25. Ne - Neon
 26. Ni - Nikelj
 27. No - Nobelij
 28. Np - Neptunij
 29. O - Kisik
 30. Os - Osmij
 31. P - Fosfor
 32. Pa - Protaktinij
 33. Pb - Svinec
 34. Pd - Paladij
 35. Pm - Prometij
 36. Po - Polonij
 37. Pr - Prazeodim
 1. Pt - Platina
 2. Pu - Plutonij
 3. Ra - Radij
 4. Rb - Rubidij
 5. Re - Rhenium
 6. Rf - Rutherfordij
 7. Rh - Rodij
 8. Rn - Radon
 9. Ru - Rutenij
 10. S - Žveplo
 11. Sb - Antimon
 12. Sc - Skandij
 13. Se - Seleni
 14. Sg - Seaborgij
 15. Si - Silicij
 16. Sm - Samarij
 17. Sn - Kositer
 18. Sr - Stroncij
 19. Ta - Tantal
 20. Tb - Terbij
 21. Tc - Tehnicij
 22. Te - Telur
 23. Th - Torij
 24. Ti - Titan
 25. Tl - Talij
 26. Tm - Tulij
 27. U - Uran
 28. Uub - Ununbij
 29. Uun - Ununnilij
 30. Uuu - Unununij
 31. V - Vanadij
 32. W - Volfram
 33. Xe - Ksenon
 34. Y - Itrij
 35. Yb - Iterbij
 36. Zn - Cink
 37. Zr - Cirkonij


by Enciklopedija - Encyclopedia