RAZPOREDITEV ELEMENTOV PO ATOMSKEM ŠTEVILU


 1. H - Vodik
 2. He - Helij
 3. Li - Litij
 4. Be - Berilij
 5. B - Bor
 6. C - Ogljik
 7. N - Dušik
 8. O - Kisik
 9. F - Flor
 10. Ne - Neon
 11. Na - Natrij
 12. Mg - Magnezij
 13. Al - Aluminij
 14. Si - Silicij
 15. P - Fosfor
 16. S - Žveplo
 17. Cl - Klor
 18. Ar - Argon
 19. K - Kalij
 20. Ca - Kalcij
 21. Sc - Skandij
 22. Ti - Titan
 23. V - Vanadij
 24. Cr - Krom
 25. Mn - Mangan
 26. Fe - Železo
 27. Co - Kobalt
 28. Ni - Nikelj
 29. Cu - Baker
 30. Zn - Cink
 31. Ga - Galij
 32. Ge - Germanij
 33. As - Arzen
 34. Se - Selen
 35. Br - Brom
 36. Kr - Kripton
 37. Rb - Rubidij
 38. Sr - Stroncij
 1. Y- Itrij
 2. Zr - Cirkonij
 3. Nb - Niobij
 4. Mo - Molibden
 5. Tc - Tehnecij
 6. Ru - Rutenij
 7. Rh - Rodij
 8. Pd - Paladij
 9. Ag - Srebro
 10. Cd - Kadmij
 11. In - Indij
 12. Sn - Kositer
 13. Sb - Antimon
 14. Te - Telur
 15. I - Jod
 16. Xe - Ksenon
 17. Cs - Cezij
 18. Ba - Barij
 19. La - Lantan
 20. Ce - Cerij
 21. Pr - Prazeodim
 22. Nd - Neodim
 23. Pm - Prometij
 24. Sm - Samarij
 25. Eu - Evropij
 26. Gd - Gadolinij
 27. Tb - Terbij
 28. Dy - Disprozij
 29. Ho - Holmij
 30. Er - Erbij
 31. Tm - Tulij
 32. Yb - Iterbij
 33. Lu - Lutecij
 34. Hf - Hafnij
 35. Ta - Tantal
 36. W - Volfram
 37. Re - Renij
 1. Os - Osmij
 2. Ir - Iridij
 3. Pt - Platina
 4. Au - Zlato
 5. Hg - Živo srebro
 6. Tl - Talij
 7. Pb - Svinec
 8. Bi - Bizmut
 9. Po - Polonij
 10. At - Astat
 11. Rn - Radon
 12. Fr - Francij
 13. Ra - Radij
 14. Ac - Aktinij
 15. Th - Torij
 16. Pa - Protaktinij
 17. U - Uran
 18. Np - Neptunij
 19. Pu - Plutonij
 20. Am - Americij
 21. Cm - Kirij
 22. Bk - Berkelij
 23. Cf - Kalifornij
 24. Es - Ajnštajnij
 25. Fm - Fermij
 26. Md - Mendelevij
 27. No - Nobelij
 28. Lr - Lavrencij
 29. Rf - Rutherfordij
 30. Db - Dubnij
 31. Sg - Seaborgij
 32. Bh - Bohrij
 33. Hs - Hassij
 34. Mt - Meitnerij
 35. Uun - Ununnilij
 36. Uuu - Unununij
 37. Uub - Ununbij


by Enciklopedija - Encyclopedia